+370 604 16070 info@mfs.lt

IEŠKOTE APSKAITOS IR AUDITO SPECIALISTŲ PAGALBOS?

Mes galime padėti

MŪSŲ KOLEKTYVAS

Kvalifikuoti specialistai, orientuoti į kokybę ir operatyvumą

LINAS NORKAITIS

Auditorius / Partneris

ARŪNAS KATINAS

Auditorius / Partneris

TADAS KAZAKEVIČIUS

Finansų apskaitos ir mokesčių specialistas /
Auditoriaus padėjėjas /
Partneris

ANDRĖJ GUMAROV

Finansų analitikas

IRMA DRAGŪNAITĖ

Finansininkė

Judita Šlepetienė

Klaipėdos padalinio vadovė / Finansininkė

Justina Kašėtaitė

Finansininkė

Monika Gumbelevičienė

Finansininkė

MARGARITA GAIDELIENĖ

Finansininkė

AUDITO PASLAUGOS

Auditas – nepriklausomas kliento finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

Audito tikslas yra nustatyti, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo kliento finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Audito paslaugos taip pat apima vidaus kontrolės ir apskaitos sistemų įvertinimą, pasiūlymų kaip šias sistemas efektyvinti bei tobulinti teikimą, vykdomos veiklos atitikimo teisės aktams įvertinimą bei kitų dalykų, numatytų Tarptautiniuose audito standartuose, įvertinimą bei rekomendacijų teikimą.

FINANSINĖS APSKAITOS PASLAUGOS

Finansinės apskaitos paslaugos apima:
– visų pirminių dokumentų užregistravimas apskaitos programoje;
– atsargų, ilgalaikio turto apskaita;
– darbo užmokesčio apskaita;
– deklaracijų ir ataskaitų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms paruošimas ir pateikimas;
– metinių finansinių ataskaitų parengimas ir pateikimas valstybinėms institucijoms;
– įvairių analitinių ataskaitų (pagal kliento poreikį) apie įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus (mokėtinų/gautinų sumų detalizacija, pajamų/sąnaudų straipsnių detalizacija ir kt.) rengimas;
– konsultavimas mokesčių, apskaitos ir įvairiais kitais finansiniais klausimais kompetencijos ribose;
– kliento atstovavimas valstybinėse institucijose atliekant kliento patikrinimus;
– vyr. buhalterio funkcijos.

VIDAUS AUDITO PASLAUGOS

Vidaus audito paslaugos apima įmonės veiklos ar atskirų veiklos sričių (pagal kliento poreikį) patikrinimą pateikiant išvadas ir rekomendacijas tikslu efektyvinti įmonės veiklą.

Vienas pagrindinių vidaus audito tikslų – nagrinėti ir vertinti įmonės veiklą, jos vidaus kontrolės sistemą, teikti pagalbą įmonės vadovybei ir kitų valdymo lygių darbuotojams, kad jie geriau atliktų savo funkcijas.

KONSULTAVIMAS FINANSŲ KLAUSIMAIS

Konsultuojame gyventojus ir įmones apskaitos, mokesčių
klausimais ir kitais finansiniais klausimais.

ĮVAIRIOS KITOS FINANSINĖS PASLAUGOS

Mūsų paslaugos nėra standartizuotos, todėl teikiame ir įvairias kitas paslaugas pagal kliento poreikį, pavyzdžiui, atliekame teminius patikrinimus konkrečiose mokesčių ar finansinės apskaitos srityse, atliekame finansines analizes.

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mini

paketas
EUR100/mėn.
  • Apyvarta:
  • Darbuotojai:

Midi

paketas
EUR300/mėn.
  • Apyvarta:
  • Darbuotojai:

Maxi

paketas
EUR500/mėn.
  • Apyvarta:
  • Darbuotojai:

Main Financial Solutions UAB

S. Konarskio g. 49-805

Vilnius, LT-03123

Užklausos forma

13 + 2 =

Main Financial Solutions UAB

S. Konarskio g. 49-805

Vilnius, LT-03123

Light House Coworking

Liepų g. 83

Klaipėda, LT-92195

Įmonės kodas 301585645

PVM kodas LT100003980217

+370 5 2652256
+370 604 16070

info@mfs.lt